Skip to content

Transilvania Marketing Blog

PERFORMANȚA PROMOVĂRII

PERFORMANȚA PROMOVĂRII

Prin rularea reclamelor, poți vedea câte persoane reacționează cu postările tale prin distribuiri, accesări comentarii.
Pentru a ajunge la publicul țintă, rularea reclamelor reprezintă un avantaj pe platformele de Social Media și implicit vizibilitatea brandului tău online va crește. Tehnicile de promovare pe platformele de socializare sunt printre cele mai avantajoase datorită numărului mare de utilizatori.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items