Skip to content

Transilvania Marketing Blog

PLANUL DE MARKETING

PLANUL DE MARKETING
Planul de marketing variază între cunoașterea pieței și strategii. Este importantă o planificare detaliată a obiectivelor afacerii tale care să cuprindă și cunoașterea concurenței din segmentul tău. Urmează astfel strategiile de promovare cu privire la informarea potențialilor clienti, în legătură cu produsele tale. Ulterior și stabilirea celor mai potrivite canale de distribuție, te vor ajuta să analizazi mai bine piața și profilul cumpărătorilor.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items