Skip to content
Cart
0 items

Transilvania Marketing Blog

Social-Media în marketing

Platformele sociale au un rol important în comunicarea de marketing astfel că mesajul pe care dorim să-l transmitem pe anumite piețe, va avea un impuls mult mai mare. Facebook, Instagram, Tik-tok, etc, beneficiază de un număr mare de utilizatori la care noi ne vom dori să transmitem mesajul.

În funcție de interese dar si de obiectivele si strategiile tale de crestere a vanzarilor, audiența pentru produsul tău va crește.

Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email address is already registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items