Skip to content

Transilvania Marketing Blog

Metoda SEM

Metoda SEM
Search engine marketing (marketingul pentru motoarele de căutare) reprezintă un instrument folosit de către companii, cu scopul de a crește traficul pentru site-ul lor web, prin publicitate online. PPC (pay-per-click) este cea mai populară metodă folosită în SEM. Marketingul pentru motoarele de căutare se bazează astfel pe amploarea instrumentelor online, raza de acțiune, adaptabilitatea la mai multe piețe și audiențe, creând vizibilități ridicate.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items